Sekretesspolicy

Nedan beskrivs hur Milso AB hanterar information som blir tillgänglig i samband med besök av vår webbplats.

Uppgifter som sparas
Milso AB sparar två typer av uppgifter när du besöker vår hemsida. Den första typen är den som du själv initierar (skriver in/översänder) i din kontakt med oss, till exempel när du skickar information genom ett formulär som ifyllts.

Den andra typen av uppgifter är de vi automatiskt sparar i bakgrunden när du besöker vår hemsida. Denna information används uteslutande för att undersöka hur vår hemsida fungerar och för att kunna förbättra densamma. Exempel på sådana uppgifter är typ av webbläsare, operativsystem och IP-nummer.


Milso ab

Wennerbergsgatan 10
SE-112 58 Stockholm
Org.nr: 556701-3395

 

Telefon: +46 8 672 07 81
E-post: info@milso.se


Copyright 2017, Milso AB. Cookies | Ansvarsbegränsning | Sekretesspolicy

Top